Corona-update

Vanaf 11 mei mogen we weer rijles geven! Er moet aan nogal wat voorwaarden voldaan worden die momenteel nog verder worden uitgewerkt. Zo mag er slechts met een leerling per rijles gewerkt worden en moet de auto na elke les door de instructeur schoongemaakt worden.

Dit vraagt een nieuwe aanpak en een nieuwe planning. Achter de schermen ben ik druk bezig aan alle voorwaarden te voldoen zodat we straks met elkaar veilig op pad kunnen. Ik houd jullie op de hoogte.

Jan Willem

Examens zijn gemoderniseerd

Al enkele maanden worden de praktijkexamens via nieuwe Europese richtlijnen uitgevoerd. 10 minuten moet er gereden worden op navigatie en zijn het aantal bijzondere verrichtingen waaruit de examinator kan kiezen uitgebreid.