De laatste stand van zaken

We mogen alweer een tijdje lesgeven zonder mondkapjesverplichting. We mogen ook weer met meerdere leerlingen in de lesauto zitten. De mondkapjesverplichting geldt echter nog wel bij het CBR en we mogen als instructeur nog niet meerijden met de examens. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Corona-update

Vanaf 11 mei mogen we weer rijles geven! Er moet aan nogal wat voorwaarden voldaan worden die momenteel nog verder worden uitgewerkt. Zo mag er slechts met een leerling per rijles gewerkt worden en moet de auto na elke les door de instructeur schoongemaakt worden.

Dit vraagt een nieuwe aanpak en een nieuwe planning. Achter de schermen ben ik druk bezig aan alle voorwaarden te voldoen zodat we straks met elkaar veilig op pad kunnen. Ik houd jullie op de hoogte.

Jan Willem